"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Sabtu, 11 Februari 2017

KOLEKSI SENAPANG MILIK ALMARHUM SULTAN AHMAD AL-MU’AZZAM SHAH

Salah satu dari kegemaran Sultan Ahmad Al-Mu’azzam Shah sewaktu hayat baginda ialah berburu binatang buas di hutan belantara.

Setiap kali ada kelapangan, baginda akan keluar berburu selama beberapa hari sambil diiringi oleh pengiring-pengiring baginda di hutan-hutan berdekatan Pekan, Pulau Ganchong dan Pulau Maulana.

Menurut sejarah, sebelum tahun1888, kaedah pemburuan baginda ialah secara tradisional. Bagaimanapun, setelah kedatangan Residen British, J.P. Rodger dalam tahun 1888, bgainda telah dihadiahkan dengan senapang patah buatang England.