"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Isnin, 24 Oktober 2016

DAULAT TUANKU

Sembah Tahniah Sempena Memuliakan Ulangtahun Hari Keputeraan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, yang ke-86.
Allah Lanjutkan Usia Tuanku.
DAULAT TUANKU
DAULAT TUANKU
DAULAT TUANKU