"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Ahad, 10 Januari 2016

ISTIADAT MENJUNJUNG DULI


Istiadat Menjunjung Duli dilangsungkan di hadapan singgahsana di Balairong Seri di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan bersemayam menerima kehormatan tersebut, sebagai kemuncak daripada tanda ikrar taat setia seseorang hamba rakyat yang dikurniakan gelaran. Istiadat ini biasanya dilakukan di dalam Majlis Penghadapan Hari Ulangtahun Keputeraan Baginda Sultan.

Setelah seorang rakyat dimasyhurkan dan ditauliahkan menjadi seorang Orang Besar dengan gelaran tertentu di dalam istiadat di dalam Balairong Seri, maka Orang Besar itu diseru oleh Bentara Kiri dengan titah Sultan supaya tampil ke hadapan menjunjung duli.

Orang yang baharu dimasyhurkan gelarannya itu yang sedang berdiri di hadapan singgahsana, dengan diapit oleh 2 Orang Besar lain akan melakukan Istiadat Menjunjung Duli setelah 2 orang pengapitnya itu undur dan mengambil tempatnya masing-masing dalam majlis itu.

Cara-Cara Menjunjung Duli

Orang Besar itu memulakan istiadat itu dengan duduk di atas dua pergelangan kakinya dan mengangkat sembah 2 kali, kemudian bangun berdiri tegak.

Kemudian melangkah ke kanan 3 langkah dan duduk serta mengangkat sembah 2 kali, kemudian bangun.

Kemudian melangkah ke kiri 3 langkah dan duduk, serta mengangkat sembah 2 kali.

Kemudian melangkah ke kanan pula 3 langkah, kira-kira bersetentang dangan singgahsana dan duduk, serta mengangkat sembah sekali. Kemudian bangun naik ke atas pentas singgahsana di tingkat yang keempat, terus mencium kadam (tangan) Sultan dengan penuh hormat dan takzim serta merendahkan diri, kemudian berdiri tegak dan mengangkat sembah sekali.

Kemudian turun setingkat demi setingkat, melangkah ke belakang tiga langkah dan duduk mengangkat sembah sekali, kemudian bangun.

Undur ke kiri 3 langkah dan duduk mengangkat sembah 2 kali, kemudian bangun.

Undur ke kanan 3 langkah dan duduk mengangkat sembah 2 kali, kemudian bangun.

Kemudian undur ke kiri hingga sampai ke tempat asal permulaan dan duduk mengangkat sembah 2 kali.

Kemudian bangun mengangkat sembah sekali dan undur ke belakang 3 langkah dan mengangkat sembah sekali. Kemudian terus mengambil tempat duduknya dan sebelum duduk hendaklah mengangkat sembah sekali lagi sebagai yang terakhir daripada istiadat itu.