"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Isnin, 25 Mei 2015

ADAT PERPATIH NANING MELAKA


Terdirinya Naning menjadi sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat ialah melalui ‘penerokaan’ iaitu nenek moyang yang menerokanya pada abad yang ke 13. Kumpulan keluarga yang mula-mula sampai dari Alam Pagar Ruyung,Minangkabau Sumatera pada abad yang ke 13 mengandungi 4 kumpulan keluarga iaitu :
 1. Kumpulan Keluarga Nan Bergajah Tunggal iaitu Keluarga  Diraja
 2. Kumpulan Keluarga Semelenggang
 3. Kumpulan Keluarga Tiga Batu
 4. Kumpulan Keluarga Mungka

Sesampainya kumpulan ini di tanah besar Semenanjung ini ialah hendak naik ke hulu untuk meneroka. Hasrat kumpulan ini diikuti satu kumpulan baru yang diberi nama Kumpulan Keluarga Anak Melaka. Akhirnya kumpulan ini sampai ke satu tempat yang diberi nama Kampung Pengkalan, yang berhampiran dengan pekan Alor Gajah  dan kumpulan ini telah membuka beberapa menempatan baru sepertiKampung Kelemak, Kampung Paya Datuk, Bukit Serusok, Bukit Tompunek, Bukit Biso  yang di kenali Bukit Penyalang  dan beberapa lagi kawasan baru yang telah diteroka . Merantaunya anak-anak raja dari Alam Pagar Ruyung Minangkabau  ke Kepulauan Melayu khususnya Negeri Melaka (sekarang) diketuai oleh Dato' Temenggong dan tiga orang adik perempuan tiri dan seorang adik lelaki tiri iaitu satu emak lain bapa,empat orang puteri seorang putera tersebut bernama :
 1. Puteri Reno Mande
 2. Puteri Ambon Suri
 3. Puteri Cahyo Dune
 4. Putera Balun bergelar Dato' Pepatih Nan Sebatang

Dato' Temenggong telah membuka penempatan di persisir pantai dan mewujudkan adat yang diberi nama Adat Temenggong. Dato' Perpatih Nan Sebatang telah memecah tradisi pembukaan penempatan, maka Dato' Perpatih Nan Sebatang talah menjelajah hingga ke pedalaman dan tiba di satu kawasan yang bernama Pengkalan. Disitulah bermulanya cara hidup yang kini diberi nama Adat Pepatih dan diguna pakai hingga ke hari ini. Keturunan Bergajah Tunggal ini telah membina masyarakat yang penuh adat istiadat hingga ke kurun 16 lahir seseorang pemimpin bagi mengetuai masyarakat berkenaan. Pemimpin tersebut diberi nama Penghulu Naning. Penghulu Naning yang pertama ialah Dato' Megat Alam Melintang pada tahun 1641.

LEMBAGA ADAT 
Ketiga-tiga perut (Ibu) Nan Bergajah Tunggal telah sepakat memilih putera di kalangan mereka untuk diangkat menjadi Dato' Penghulu Naning (Undang Naning). Maka satu jawatankuasa ketika itu diwujudkan iaitu Pembesar Waris . Seandainya Dato' Penghulu Naning mangkat maka akan dilantik pula dikalangan putera ibu yang lain seterusnya akan berterusan mengikut giliran. Dato' Penghulu Naning memerintah dengan dibantu oleh Lembaga Adat.

MAKNA UNDANG
Seorang yang berkuasa dan mempunyai hak pemutus dan berkuasa membuat serta memasyhurkan undang-undang (adat). Maka di dalam Wilayah Adat Perpatih Naning ialah YAM Pusaka Kebesaran Orang Kaya Seri Raja Merah (Undang Naning)  yang diberi kuasa oleh adat yang diadat yang berbunyi :-
Sokali air bah
Sokali pasir berubah
Sokali Rajo Boganti
Sokali Adat Bokisar
Undang Nan Bokolantasan
Hidup mati Kopado Undang
Undang Nan menitik
Lombago Nan Monampong
Anak Buah Bosolimut pagi
Bosolendang potang
(Tambo Alam Naning ms. 84 (29xvii) (u)

KUASA ADAT :- Kuasa Khas
Undang Nan Bokolantasan
Hidup Mati Kopado Undang
Undang Nan Menitikan
Lombago Nan Monampong
Kok Bolenggang tak tosangkut
Kok melonjak tak tosorunduk

Begitulah kata adat yang memberi kuasa khas kepada Undang Naning dan juga kuasa pemutus.
(Tambo Alam Naning ms. 103 (43))

RAJA MATI RAJA MENANAM
Adat berkata :-
Patah tumbuh hilang boganti
Hilang satu boganti satu
Tak boleh dianjak , dialih lagi
Dicabut bopantang layu
Dianjak bopantang mati
Raja mati Raja menanam
Sohari tanam sohari tumbuh

Maka dengan rangkap kata ini kuasa bagi Undang itu tidak akan ada gantinya dan tidak boleh dipecat semasa hidupnya .Dan hendaklah dilantik gantinya sebelum dimakamkan. Bermakna Undang itu tidak ada putusnya melainkan bersambung. Inilah yang dimaksudkan "Raja Mati Raja Menanam" (Tambo Alam Naning ms. 96 (36))

HAK UNDANG NANING
Bahawa apabila Lombago Nan Bosokat iaitu Tiang Balai, Isi Balai didapati kesalahan dibawah fasal 56 (Tambo Alam Naning) maka Posako itu terserah kepada Undang Naning memberitahu suku yang berkenaan seluruh Wilayah Adat Perpatih Naning supaya menghantar calon kepada Balai Undang Naning untuk dipertimbangankan dilantik sepanjang adat nan di adatkan oleh Undang Naning .
(Tambo Alam Naning ms. 114 (56A))

SALAH BUAT PUSAKO LURUH
Kata adat ini tidak diadatkan (mesti tidak boleh) meluruhkan (pecat) pusako Undang Naning.
Kata adat ini khas kepada Lombago Nan Bosokat seperti :-
 1. Lombago Undang Naning, Tiang Balai, Isi Balai .
 2. Dato' Setia Bakti - Penghulu Adat Mukim .
 3. Lombago yang berpangkat Tuo dan Lombago yang berpangkat Buapak.
 4. Lombago yang lain seperti Imam, Khatib, Bilal, dan juga Lombago Syarak, juga Posako Melayang yang lain.(Tambo Alam Naning ms.75(29-xv(s)

Maksudnya ialah apabila seorang Dato' Lombago Nan Bosokat itu telah didapati melakukan satu kesalahan yang mencemarkan kebersihan posako yang dijunjung itu seperti menghukum luar dari kuasanya atau telah didapati melakukan kesalahan bersalah salahan dan yang lain-lainya maka posako yang dijunjung itu luruhlah iaitu terserahlah pada yang hak . Jika posako suku maka terpulang pada sukunya akan melantik yang lain pula. (Tambo Alam Naning ms114.(56)(III)ms.136(79))

MENJUNJUNG PUSAKO SEUMUR HIDUP
Bahawa kemudian daripada itu, maka seseorang anak buah yang telah dilantik menjunjung pusako Orang Kaya Seri Raja Merah Dato' Penghulu Naning (Undang Naning) diadatkan baginya menjunjung posako itu seumur hidup. Apabila telah selesai istiadat bokorjan Berkerjaan. (Tambo Alam Naning ms. 178 ( 122 ))

Bahawa diadatkan bagi Yang Amat Mulia Dato' Orang Kaya Seri Raja Merah Dato' Penghulu Naning (Undang Naning)bagi melantik :-
 • Empat Orang Pembesar Waris Undang Naning (Bab VI Fasal 101)
 • Tujuh Orang Lembago Nan Bosokat yang berpangkat Lombago Undang Naning iaitu (Tujuh Orang Lembago Yang  Bersekat yang berpangkat Lembaga Undang Naning )
 • Empat Orang Berpangkat Tiang Balai Undang Naning
 • Tiga Orang Berpangkat Isi  Balai Undang Naning (Bab VI Fasal 102 , Bab IX Fasal 145 dan147)
 • Dua puluh lima Orang Lombago Nan Bosokat yang Berpangkat Penghulu Adat Luak; Seorang bagi tiap-tiap satu Luak nan dua puluh lima yang bergelar Dato' Setia Bakti (Dua puluh lima Orang Lembaga yang Bersekat yang Berpangkat Penghulu)
 • Adat seorang bagi tiap-tiap  satu Mukim yang terdiri dari dua puluh lima yang bergelar Dato' Setia Bakti (Bab IX Fasal 159 dan 160)