"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Selasa, 23 Ogos 2011

UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI PAHANGBAHAGIAN PERTAMA UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI PAHANG

BAB 1 - RAJA PEMERINTAH
 • Raja Pemerintah
 • Raja Pemerintah dan Waris-waris Negeri yang akan menggantikannya hendaklah Melayu daripada Darah Raja dan hendaklah beragama Islam
 • Keturunan Sultan Haji Ahmad Shah
 • Keturunan Almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Abdullah dan Sultan Ahmad
 • Jika tiada keturunan Almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Abdullah dan Sultan Ahmad yang layak menjadi Raja Pemerintah
 • Memilih, melantik dan menabalkan Raja Pemerintah
 • Raja Pemerintah meninggalkan Negeri berlama-lamaan
 • Raja Pemerintah turun dari takhta
 • Penamatan elaun Raja Pemerintah dalam hal-hal yang tertentu
 • Elaun Raja Pemerintah
 • Wakil Raja Pemerintah dalam Majlis Raja-Raja
 • Isteri Raja Pemerintah

BAB II - JUMAAH PEMANGKU RAJA
 • Tugas-tugas Diraja
 • Jumaah Pemangku Raja
 • Raja Pemerintah belum cukup umur
 • Keuzuran Raja Pemerintah
 • Kegeringan sedikit-sedikit dan meninggal negeri
 • Raja Pemerintah menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong
 • Lantikan Pemangku Raja atau Jumaah Pemangku Raja

BAB III - WARIS GANTI
 • Lantikan Waris Ganti
 • Elaun untuk Waris Ganti dan Isterinya
 • Waris Ganti meninggalkan negeri, dilucutkan jawatan dan menyerahkan balik kuasa
 • Waris-Waris Ganti dan Kerabat-Kerabat Diraja yang boleh mengganggu hal-ehwal Negeri

BAB IV - AGAMA NEGERI
 • Agama Negeri
 • Raja Pemerintah Ketua Agama Negeri
 • Majlis Adat Istiadat Negeri Pahang

BAB V - JUMAAH PANGKUAN NEGERI
 • Mengadakan mesyuarat-mesyuarat Jumaah Pangkuan Negeri dan kehadiran dalam mesyuarat-mesyuarat itu
 • Cukup bilangan
 • Lebih suara
 • Peraturan Tetap

BAB VI - PANGKAT-PANGKAT KEMULIAAN DAN ATURAN ADAT ISTIADAT
 • Raja Pemerintah sahaja yang menjadi punca kemuliaan
 • Hak Raja Pemerintah mengurniakan gelaran-gelaran dan pangkat-pangkat kemuliaan
 • Taraf gelaran
 • Taraf gelaran
 • Kuasa melucutkan gelaran

BAB VII - PERKARA-PERKARA AM
 • Had-had kuasa Raja Pemerintah
 • Cogankata Negeri, Panji-Panji dan Lambang Negeri
 • Pindaan Bahagian ini
 • Pentafsiran Undang-undang Tubuh Kerajaan oleh Mahkamah Tinggi
 • Tafsiran

BAB VIII - PEMBATALAN
 • Pembatalan
 • Jadual

BAHAGIAN KEDUA UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI PAHANG

BAB I - PEMERINTAHAN
 • Kuasa Pemerintahan
 • Lantikan Menteri Besar
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Sumpah Jawatan
 • Raja Pemerintah menjalankan kewajipan hendaklah mengikut nasihat
 • Cukup bilangan Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Rayuan-rayuan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Minit-minit mesyuarat
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • Perlantikan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)

BAB II - KUASA MENGAMPUNI
 • Kuasa mengampuni dan lain-lain

BAB III - KUASA NEGERI
 • Kuasa negeri berkenaan dengan harta, kontrak-kontrak dan pendakwaan-pendakwaan

BAB IV - BADAN PERUNDANGAN
 • Badan Perundangan Negeri
 • Ahli-ahli Dewan Negeri
 • Kelayakan ahli-ahli
 • Lucut kelayakan menjadi ahli Dewan Negeri
 • Syarat-syarat menengah menjadi ahli dua kawasan pilihan raya
 • Natijah jika seorang ahli yang lucut kelayakan menjadi ahli dan tegahan menamakan calon dengan tiada persetujuannya
 • Ahli-ahli meletakkan jawatan
 • Seseorang ahli yang tiada hadir
 • Keputusan lucut kelayakan menjadi ahli
 • Memanggil mesyuarat Dewan Negeri, memberhentikannya dan membubarkannya
 • Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negeri
 • Ahli-ahli mengangkat sumpah
 • Titah Diraja
 • Peraturan Dewan Negeri
 • Saraan ahli
 • Mengisytiharkan Rang Undang-Undang
 • Rang Undang-Undang Persendirian
 • Menjalankan kuasa undang-undang
 • Sekatan mengemukakan Rang Undang-Undang dan mencadangkan pindaan yang membabitkan cukai, perbelanjaan dan lain-lain
 • Perkataan-perkataan yang memperundangkan
 • Cukup bilangan
 • Minit-minit mesyuarat
 • Keistimewaan-keistimewaan Dewan Negeri

BAB V - KEWANGAN
 • Cukai tidak boleh dikenakan melainkan dengan kebenaran undang-undang
 • Perbelanjaan yang dipertanggungkan bayarannya ke atas Kumpulan Wang Disatukan
 • Penyata kewangan tahunan
 • Rang Undang-undang Perbekalan
 • Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan berlebihan
 • Mengeluarkan wang daripada Kumpulan Wang Disatukan

BAB VI - PERKARA AM
 • Bahasa rasmi
 • Simpanan yang diuntukkan bagi orang-orang Melayu berkenaan dengan jawatan-jawatan, permit-permit dan lain-lain
 • Layanan yang sama kepada pekerja-pekerja Negeri
 • Mohor Negeri
 • Ikrar sebagai ganti sumpah
 • Pindaan kepada Bahagian ini
 • Pentafsiran Undang-Undang Tubuh Kerajaan oleh Mahkamah Tinggi
 • Tafsiran
 • Had kedaulatan Raja Pemerintah dipelihara

BAB VII - SYARAT-SYARAT PERALIHAN
 • Syarat-syarat sementara berkenaan dengan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Pemegang-pemegang yang ada sekarang bagi jawatan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, akan terus memegang jawatan masing-masing

BAB VIII - PEMBATALAN
 • Pembatalan
 • Jadual Pertama-Sumpah Jawatan
 • Jadual Kedua-Sumpah Rahsia
 • Jadual Ketiga-Keistimewaan-keistimewaan dan kuasa Dewan Negeri