"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Sabtu, 24 Oktober 2015

DAULAT TUANKU


Sembah Tahniah Sempena Memuliakan Ulangtahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, yang ke-85.
Allah Lanjutkan Usia Tuanku.
DAULAT TUANKU
DAULAT TUANKU
DAULAT TUANKU